سجاده ی زر دوز که محراب دعا نیست

گفتند سر سجده کجا رفته حواست؟
اندیشه سیال من ای دوست کجا نیست
از شدّت اخلاص من عالم شده حیران
تعریف نباشد! ابداً قصد ریا نیست!
از کمّیّت کار که هر روز سه وعده
از کیفیتش نیز همین بس که قضا نیست
یک ذره فقط کندتر از سرعت نور است
هر رکعت من حائز عنوان جهانی­ست...
این سجده سهو است و یا رکعت آخر؟
چندیست که این حافظه در خدمت ما نیست
ای دلبر من تا غم وام است و تورّم
محراب به یاد خم ابروی شما نیست!
بی دغدغه یک سجده راحت نتوان کرد
تا فکر من از قسط عقب مانده جدا نیست
هر سکّه که دادند دو تا سکّه گرفتند
گفتند که این بهره بانکی­ست ربا نیست
از بس که پی نیم وجب نان حلالیم
در سجده ما رونق اگر هست صفا نیست
گویند که گنجی ست به هر سجده، بیایید!
من رفتم و پیدا نشد ای دوست، نیا! نیست...
به به! چه نمازی­ست همین است که گویند
راه شعرا دور ز راه عرفا نیست...

/ 17 نظر / 65 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ویولون

آدَم ها می آیَند.. دَردهارا میخوانَند...... اَگر خوشِشان آمَد میخَندَند..... اَگَر بیشتَر دوست داشتَند کپی میکُنَند..... اَگَر بَرایِ نِویسَندِه اش اَرزِش قاعِل بودَند کامِنت میگزارَند.. اَما هیچکُدام نِمیتَوانَند دَردی کِه دَر مَطالِب هَست را حِس کُنَند ●• اِلتِمـــــــا๛ِ בُعــــــــــا •● امیدوارم خدا نعمتهایش را بر شما سرازیر کند: رنگین کمانی به ازای هر طوفان ، لبخندی به ازای هر اشک ، دوستی فداکار به ازای هر مشکل ، نغمه ای شیرین به ازای هر آه ، و اجابتی نزدیک برای هر دعا .

شادی

سلام. تقدیری سرشار از خیر وبرکت ،خرسندی وسلامت وسعادت ،توشه دعا ها ومناجات شبهای قدر تان باد. التماس دعا.

سید

سلام جانان از زبان من می گویی سخن [گل]

ناهید

عجب شعر ِ اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی ِ جالبی بود [پلک] معجونی خوبی بود دستمریزاد [گل] دوست خوبم ، ببخش دیر اومدم . تابستان و سونامی ِ میهمان [ناراحت] در ضمن از اینکه توجه به شعر داشتید و طرح پرسش کردید سپاس فراوان دارم .

ویولون

بســلـامــتی خُـــدا ☪ در هیـــآهــوی زنــدگــی دریــآفــتمـ چــ ه دویــدن ـهایــی کــ ه فقــط پـاهـآیــمـ را از مــن گرفــت در حــالیــکــ ه گویــی ایســـتـآده بودمـ... چـــ ه غصــه ـهــایی کــ ه فقــط باعثــ سپیــدی مویــمـ شُــد در حــآلیــکـــ ه قصــ ه ای کودکــآنــ ه بیــش نبـــود دریــآفــتمـ کســی هســت کــ ه اگــر بخــوآهــد میشـــود و اگــر نخــوآهــد نمیــشود.. کــآش نــ ه میــدویــدمـ و نـــ ه غصــ ه میــخوردمـ .. فقــط او را میــخوانـــدمـ بــ ه همیـــــن ســــآدگــی [گل]

سلام دستتان درد نکندطاعات عبادتان قبول خیلی خوب بود [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ویولون

ســـلام قاصـدک! می شود ســلام ما را به آن خورشیــدِ پشتِ اَبر برسانی؟! می شود به او بگویی که در این شب های قَـــدر، چقـــدر دلـمان او را می خواهد؟! می شود به او بگویی که این صدا... صـدایِ هــزار هــزار چشــم به راهــی است که در گوشِ آسمــان، دلتنگــی هایشان را نجــوا می کنند؟! این برترین شبِ ســـال که فرشتگان به زمین می آیند، زیر ســایه ی کلمات نورانی قــرآن می ایستیم تا دنبــالِ خودمــان بِگردیــم و از خـــدا او را می خواهیم: بِالحُجَّــةِ...بِالحُجَّــةِ...بِالحُجَّــةِ... به او بگو... به او بگو خیـــــلی دوستَـــش داریــــم ♥

khodai

خدایا ، حکمت قدم هایی را که برایم برمیداری بر من آشکار کن ، تا درهایی را که بسویم می گشایی ، ندانسته نبندم ، و درهایی که به رویم میبندی ، به اصرار نگشایم[گل]

khodai

سلام... عالی گفتین.خدا ما رو ببخشه بخاطر این همه ناسپاسی[گل]

محمود

]سلام خدمت استاد جالب بود ممنون