آنا یوردوم قلتوق
نویسنده: قلتوقی - ۱۳ آبان ۱۳٩۱

اگر اسمی  از قلم افتاده باشد خواهشمند است در قسمت نظرات یادآوری فرمائید تا اضافه گردد

علی قیه سی - قربان بلاغی ......


شاه بلاغی (شوربا پیشن) - داش هیلله دن - شابلاغی دوزو - بندآلی بسیدی - موخور چیمنی  - خرمن بوغازی - کورپو دوزو - گامیش اولن - قورت بلاغی -قورت بلاغی دوزو -  آغبلاغ - سیچانلی - کوره - قمیش دره - ککه لی بلاغی - قارقا یوواسی -  شرو دوزو - کور بلاغ - گوی قیه - دره دوز - داش بلاغ - چالا باغ - چار باغ - بسید - ندیر دره سی - داش بلاغ یالی - شریک چایی - ایلانلی -

 آغبلاغ دوزی - قیرخ دونوم - قیزیلجا بلاغی - قالا دالی  -کولگه لی دوزی - دشیر یالی  - چول دره سی - داشلی گونی-  هرده لر  -  کاظم چمنی - داش آرخاج - آیی ماغاری - شارخاچی میدانی - شارخاچی بلاغی - ممه جان  چمنی  - مرصع یولی - دره دوز یولی -   حسن دره  سی - شرف گولی - قوبوش باغی - بابا قنبرچایی - آش شاقی بلاغ -قوووشوق - آت بلاغی - یللی یورد - قورت گچیگی - خالق یوردی -قولله لن قاباقی

دوز داشی - قارقا یوواسی اوستی - کور بلاغ -حسن خان دره سی

آت اولن دره سی - قریچی دره سی - باغلار باشی - قویون بولاغی -دوشان بولاغی -نبربوت بلاغی - آیی ماغاری - قوم بلاغی و آلا سیفان - شیخیر گوزه سی - صادق دره سی - اوتای باغلار- میتی دره سی - بوغدا دوین یری

پورت پورت بولاغی

سیدلر دره سی - موسوللو آرخاج - نهلتی اولن

تاقی دره سی - مَلیک بوغازی  - عیسی بوغازی 

 

قلتوقی
یک استکان چای داغ مهمان منی ....چای رفاقت ما همیشه تازه دم است.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :