آنا یوردوم قلتوق
نویسنده: قلتوقی - ٢٧ بهمن ۱۳٩٢

سن یاریمین قاصیدی سن (تو قاصد یار من هستی)
ایلن سنه چای دئمیشم (بفرما بنشین برایت چای سفارش داده ام)


ادامه مطلب ...
قلتوقی
یک استکان چای داغ مهمان منی ....چای رفاقت ما همیشه تازه دم است.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :